Informace o zpracování a ochraně osobních údajů e-shopu Hummelsport.cz

informační memorandum ze dne 1.5.2018

Tento dokument poskytuje zákazníkům internetového obchodu Hummelsport.cz informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

Internetový obchod Hummelsport.cz (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • bydliště
 • údaje o objednaném zboží - zejména specifikace výrobku, počet objednaných kusů, případná sleva
 • údaje o provedených platbách

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Uvedením své elektronické adresy a čísla mobilního telefonu berete na vědomí a souhlasíte se zasíláním informací souvisejících s vyřizováním vaší objednávky nebo s vaším uživatelským účtem.
Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Internetový obchod Hummelsport.cz ukládá osobní údaje svých zákazníků (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy obchodu. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána. Vaše identifikační a kontaktní informace jsou uchovávány, dokud si nevyžádáte jejich smazání. Po obdržení vaší žádosti o výmaz jsou tyto informace smazány nejpozději do 7 dnů.
Informace o vašich platbách za zboží a dalších finančních kontaktech jsou drženy po dobu, kdy může být účetnictví webového obchodu předmětem finanční kontroly.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jejich zasílání kupující aktivně vyžádá.
Tato sdělení lze kdykoliv (například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Vaše identifikační a kontaktní informace jsou předávány pouze smluvním přepravcům, a to za účelem dopravy zboží na vaši adresu. Tato činnost je ošetřena smlouvami s přepravními společnostmi.
Vaše identifikační a kontaktní informace spolu s informacemi o odebraném zboží a platbě mohou být poskytnuty za účelem kontroly účetnictví ze zákonné povinnosti orgánům státní správy.

Údaje v nezbytně nutném rozsahu předáváme následujícím subjektům:
Přepravní společnosti (Česká pošta, DPD, GLS)
Heuréka - zbožový srovnávač
Seznam Zboží.cz - zbožový srovnávač
Google Analytics - statistický nástroj

Správce osobních údajů užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit zasláním příslušného požadavku ve formě e-mailové zprávy, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo písemně. Váš požadavek vyřídíme do 7 dnů od přijetí vaší žádosti a zcela zdarma.

Dále máte právo:

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

Data v elektronické podobě jsou uložena v databázi webového obchodu, která je chráněna přístupovým heslem. Dále v počítači, který je rovněž chráněn přístupovým heslem. Na počítači je používán pouze legální operační systém s pravidelnými aktualizacemi, legální software, aktivní antivirový program a firewall, pravidelné zálohování. Uživatelé mají možnost zřídit si na webovém obchodě osobní účet, který je zabezpečen přístupovým heslem. Samotný počítač je v uzamykatelném objektu.

Data v papírové podobě (faktury, potvrzení od dopravní společnosti) jsou uložena v uzamykatelné skříni a v uzamykatelném objektu.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00031171.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese gdpr@hummelsport.cz.

Korespondenční adresa (pro veškerou korespondenci a zásilky): Hummelsport.cz, R. Hájek, Fojtka 79, 46331 Chrastava

Adresa sídla: R. Hájek, Burianova 914/1, 46006 Liberec 6, IČ: 42159466 DIČ: CZ6604040630

Prodávající je fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku č.j. 06/ŽÚ/31518/97/F/VO, ev.č. 350506-4816, Živnostenský úřad Magistrátu města Liberce
Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) č. 00031171


optimalizace PageRank.cz